Gæster og børn:

 Det er ikke tilladt at medtage gæster i saunaen i almindelig åbningstid, men er velkomne ved leje af saunaen.

  • Børn og børnebørn er velkomne til at deltage sammen med et medlem, blot skal de være indstillet på, at de kan møde afklædte personer.
  • Børn/børnebørn defineres som personer under 18 år og kan medtages gratis.
  • Et medlem/familie må maksimalt medtage 2 børn/børnebørn ad gangen
  • Det er de voksnes ansvar at holde øje med børnene og at det foregår roligt. De må ikke være til gene for andre og kun være med hvis der er mindre end 12 personer i saunaen.

Ved ønske om leje af sauaen rettes henvendelse til eMail adresse "kasserer@roervig-helaarsbadere.dk" med dato og tidspunkt.