Referat af bestyrelsesmøde d 25.09.2018 kl. 19.00 hos Jens.

 

Bestyrelsen til stede:

Erik Vinten, Jens Larsen, Kenneth Nielsen og Anne-Mette Ejlertsen

Afbud:

Jascha Iversen

 

 

Dagsorden

 

1)

Godkendelse af dagsorden.

2)

Godkendelse af forrige referater.

3)

Økonomi og regnskab til dato samt budget.

4)

Bordet rundt med korte indlæg fra hver især.

5)

Vigtige punkter

 

a)

Gæsteproblematik.

 

b)

Opfølgning på ”Rørvig Byfest”

 

c)

Sæsonopstart, herunder info til medlemmer

 

d)

Medlemsmøde, dato skal fastlægges

6)

Status for besluttede opgaver

 

a)

Gæsteproblematik /alle

 

b)

Ombygning af ryglæn. /Kenneth

 

c)

Renovation og arealleje. /Alle

 

d)

Foreningslokale afventer medlemsmøde til november.

 

e)

Adgangskontrols system til sauna

7)

Evt.

8)

Dato for næste møde

 

 

 

Referat

 

 

 

1)

Dagsorden er godkendt.

 

 

2)

Referat fra bestyrelsesmøde d.25.06.2018 er godkendt.

 

 

3)

Økonomi og regnskab til dato samt budget.

 

Der er et overskud år på ca. 52.000 kr. for indeværende. På nuværende tidspunkt er der 30 medlemmer, som mangler at betalt kontingent.

 

4)

Bordet rundt med korte indlæg fra hver især.

 

a)

Erik

 

 

Felix Nielsen har været på gusmester kursus og er blevet gusmester.  De 3 gusmestre holder møde d. 5. oktober på Rørvig kro, hvor gus-seancer for de kommende måneder planlægges.

 

Mellem 30% og 40% af foreningens medlemmer har anvendt MobilePay betaling af kontingent.  

 

5)

Vigtige punkter

 

a)

Gæsteproblematik.

 

 

Følgende er besluttet af bestyrelsen:

Det er ikke tilladt at medtage gæster i saunaen i almindelig åbningstid, men er velkomne ved leje af saunaen.

 

Som erstatning for gæstebesøg i almindelig åbningstid, vil der ca. en gang i måneden blive arrangeret ”prøvetime” for evt. nye medlemmer. Her vil en fra bestyrelsen være tilstede og fortælle lidt om foreningen og det at vinterbade.

 

Børn og børnebørn er velkomne til at deltage sammen med et medlem, blot skal de være indstillet på, at de kan møde afklædte personer.

 

Børn/børnebørn defineres som personer under 18 år og kan medtages gratis.

 

Et medlem/familie må maksimalt medtage 2 børn/børnebørn ad gangen.

 

Det er de voksnes ansvar at holde øje med børnene, og at det foregår roligt. De må ikke være til gene for andre, og må de kun være med, hvis der er mindre end 12 personer i saunaen.

 

 

b)

Opfølgning på ”Rørvig Byfest”

 

 

Foreningens Kaffe/kage bod på Rørvig Byfest gav et underskud på ca. 8.000 kr.  Fremover vil foreningen ikke involvere sig i et lignende arrangement.

 

 

c)

Sæsonopstart, herunder info til medlemmer

 

 

Der skal samles et hold til den kommende weekendens arbejdsdag. Det skal være en dag/aften hvor Jascha har mulighed for at deltage.

 

Erik udsender info til medlemmerne der skal indeholde info om:

Ikke bade i havnen før 1.november.

Opfordring til at skylle grus af fødderne i baljen. Medlemmer skal selv skifte vandet efter behov.

Man må ikke have gæster med i saunaen. - se ”Sauna” på hjemmeside.

Medlemsmøde 21.10.2018. – se ”Aktiviteter” på hjemmesiden.

 

Anne-Mette indkøber en balje, der skal bruges til at skylle fødderne i.

 

 

d)

Medlemsmøde, dato skal fastlægges

 

 

Der afholdes medlemsmøde i år bliver søndag d. 21. oktober 2018. kl. 9.00.

Erik bestiller lokale hos fiskeklubben, hvis det er ledigt.

Jens spørger aktivitetsudvalget om de vil stå for forplejningen.

 

Forslag til emner:

Skal vi fortsætte med søndagskaffe?

Medlemmer til udvalg – (dåbs-/aktivitets-/rengørings-udvalg og evt. flere).

Klubhus på flåde.

Introduktionskursus også for eksisterende medlemmer.

Input til bestyrelsen.

 

6)

Status for besluttede opgaver

 

a)

Gæsteproblematik /alle

 

 

Se punkt 5 a).

 

 

b)

Ombygning af ryglæn. /Kenneth

 

 

På de 2 nederste bænkes ryglæn, er de nederste brædder er fjernet.

På øverste bænk er ryglænet blevet øget med nogle brædder.

Loftet er blevet repareret.

 

Desværre er opdaget flere problemer med gulvet. Kenneth snakker med Claus om en løsning, og om han kender en der kan lave det.

 

 

c)

Renovation og arealleje. /Alle

 

 

Vi har fået afslag om tilskud til arealleje. Erik kontakter Søren Birk Sørensen for at holde et møde vedr. arealleje og renovationen. Det er ikke rimeligt at vi skal betale leje af pladsen med omklædningsrummene, da de skal være offentlige tilgængelige. Det er heller ikke rimeligt at vi skal betale for renovation, da de er plomberet i vinterhalvåret, og vi betaler havneleje.

 

 

d)

Foreningslokale afventer medlemsmøde til november.

 

 

Punktet er ikke behandlet på dette møde.

 

 

e)

Adgangskontrols system til sauna

 

 

Erik undersøger markedet for chips med armbånd.

 

Opsætning af dørstopper på døren til omklædningsrummene er ikke sket, men heller ikke glemt.

 

7)

Evt.

 

a)

Erik

 

 

Sidste års forsøg med åbningstid i saunaen fra kl. 15 til 16 bliver permanent. Således at der mandag til fredag er åbent eftermiddag/aften fra kl.15 til 20.

 

 

b)

Erik

 

 

Da landgangsbroen stadig ligger på flåden, har det IKKE været muligt at reparerer undervandslampen.

.

 

c)

Alle

 

 

Bestyrelsen mødes til middag d. 9. november.

 

8)

Næste møde er tirsdag d. 30.10.2018 kl. 19.00, sted aftales senere.

 

 

Ref. AME