Info om ny sauna

Rørvig Helårsbadere vedtog på generalforsamlingen den 17. marts 2024 at sætte gang i projekt 'Ny sauna'. På denne side informerer vi løbende om projektet.

Foreningens nuværende sauna blev købt brugt for 10 år siden, og den har tjent os godt, men den er blevet for lille i takt med at foreningen vokser. Vi ønsker derfor at bygge en ny og væsentligt større sauna, så flere medlemmer kan få adgang.

Bestyrelsen har udarbejdet et projektforslag, og vi er i fuld gang med at søge støtte hos diverse fonde.

Vi har lagt vægt på at bruge lokal arbejdskraft, og forslaget er således blevet til i tæt samarbejde med Rørvig Bådebyggeri, ligesom vi har afstemt design og funktion med havnens øvrige brugere, særligt har vi haft tæt og rigtig god dialog med Havnefogeden, som er øverste myndighed på havnen.

Se billeder af projektet nedenfor.