Priser:

 

 • Badere:
  • Indmeldelse er gratis, kontingent i forhold til indmeldelsestidspunkt (se her).
  • Årligt kontingent, voksne: Kr. 150,00.
  • Årligt kontingent, børn: Kr. 25,00.
 • Saunabruger indtil det fyldte 26 år:
  • Indmeldelse er gratis, kontingent i forhold til indmeldelsestidspunkt (se her).
  • Årligt kontingent: Kr. 250,00.
  • Ved det fyldte 26 år opkræves indmeldelsesgebyr kr. 500,00 og kontingent ændres til 26+.
 • Saunabruger 26+:
  • Indmeldelsesgebyr: Kr. 500,00 samt kontingent i forhold til indmeldelsestidspunkt (se her).
  • Årligt kontingent: Kr. 500,00.
 • Passive medlemmer:
  • Medlemmer der ønsker pause i foreningen: kr. 125,00 årligt.
 • Leje af sauna:
  • Leje af sauna første time, medlemmer: kr. 100,00.
  • Leje af sauna første time, ikke medlemmer: kr. 250,00.
  • Leje af sauna efterfølgende time(r): kr. 100,00 pr. time.
   Det er ikke muligt at leje saunaen i almindelig åbningstid.
   Ved ønske om leje af sauaen rettes henvendelse til eMail adresse:
   kasserer@roervig-helaarsbadere.dk med dato og tidspunkt.

Indmeldelsesgebyr og kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Henter billeder...