Priser:

 

 • Badere:
  • Indmeldelse er gratis, kontingent i forhold til indmeldelsestidspunkt (se her).
  • Årligt kontingent, voksne: Kr. 150,00.
 • Saunabruger indtil det fyldte 26 år:
  • Indmeldelse er gratis, kontingent i forhold til indmeldelsestidspunkt (se her).
  • Årligt kontingent: Kr. 250,00.
  • Ved det fyldte 26 år opkræves indmeldelsesgebyr kr. 500,00 og kontingent ændres til 26+.
 • Saunabruger 26+:
  • Indmeldelsesgebyr: Kr. 500,00 samt kontingent i forhold til indmeldelsestidspunkt (se her).
  • Årligt kontingent: Kr. 500,00.
 • Passive medlemmer:
  • Medlemmer der ønsker pause i foreningen: kr. 125,00 årligt.
 • Venteliste til sauna:
  • Engangsbetaling kr. 50,00.
   • Er du tilmeldt som bader har du mulighed for at tilmelde dig en venteliste til sauna.
   • Placering på ventelisten er betalingsdato for fakturaen.
   • Såfremt du ikke accepterer tilbud om medlemskab som saunabruger når den tilbydes, tabes plads på ventelisten og en ny må evt. oprettes.
   • Ligeledes tabes retten såfremt du ikke længere er medlem af foreningen.
   • Betalingen er ikke refunderbar.
   • På redigeringstidspunkt (ultimo januar 2023) er der en ventetid på ca. 4 år. Denne ventetid er anslået og kan derfor være kortere - eller længere.

 • Leje af sauna:
  • Leje af sauna pr. gang (50 min.): kr. 200,00.
   • Saunaen lejes kun ud til medlemmer som er meldt ind i foreningen som saunabrugere.
   • Det forudsættes at medlemmet selv deltager ved besøget.
   • Saunaen udlejes udenfor almindelig åbningstid, se tilgængelige tider under menupunkt "Saunaleje".
   • Kan tidligst lejes 14 dage før og kun en aktiv leje ad gangen.

Indmeldelsesgebyr og kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.