Priser:

 

 • Badere:
  • Indmeldelse er gratis, kontingent i forhold til indmeldelsestidspunkt (se her).
  • Årligt kontingent, voksne: Kr. 150,00.
 • Saunabruger indtil det fyldte 26 år:
  • Indmeldelse er gratis, kontingent i forhold til indmeldelsestidspunkt (se her).
  • Årligt kontingent: Kr. 250,00.
  • Ved det fyldte 26 år opkræves indmeldelsesgebyr kr. 500,00 og kontingent ændres til 26+.
 • Saunabruger 26+:
  • Indmeldelsesgebyr: Kr. 500,00 samt kontingent i forhold til indmeldelsestidspunkt (se her).
  • Årligt kontingent: Kr. 500,00.
 • Passive medlemmer:
  • Medlemmer der ønsker pause i foreningen: kr. 125,00 årligt.
 • Leje af sauna:
  • Leje af sauna første time: kr. 100,00.
  • Leje af sauna efterfølgende time(r): kr. 100,00 pr. time.
   • Saunaen lejes kun ud til medlemmer som er meldt ind i foreningen som saunabrugere.
   • Det forudsættes at medlemmet selv deltager ved besøget.
   • Saunaen udlejes tirsdag til lørdag udenfor almindelig åbningstid.
   • Ved ønske om leje af saunaen rettes henvendelse til eMail adresse:
    kasserer@roervig-helaarsbadere.dk med medlemsnr, dato og tidspunkt.

Indmeldelsesgebyr og kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.