Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

BETALING
Medlemmet modtager en elektronisk faktura, som skal betales ved indmeldelsen. Ved opstarten af ny sæson, sendes en ny faktura til medlemmet, medmindre medlemskabet er blevet opsagt.
Ved tilmelding til f.eks. prissatte aktiviteter og ved leje af saunaen, skal betaling ligeledes foretages umiddelbart efter.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab
Ønsker du ikke længere medlemskab af "Rørvig helårsbadere" bedes dette meddelt ved mail til "kasserer@roervig-helaarsbadere.dk". Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent samt indmeldelsesgebyr. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
"Rørvig helårsbadere" forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling,og hvis der sker misligehold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.