Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rørvig Helårsbadere

16. februar 2024 14:01 , af Trine Wengel
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rørvig Helårsbadere - søndag d. 17. marts 2014 kl. 9.00 – 12.00 i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sjælland
Tilmelding via aktivitetskalenderen på hjemmesiden (ud for 17. marts)
 
Dagsorden:
 
1. Valg af ordstyrer, stemmetællere og referent
 
2. Bestyrelsens beretning
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2023
 
4. Behandling af indkomne forslag
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2024
 
6. fastsættelse af kontingent
 
7. Valg af bestyrelse
  • Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år
  • Stanley Birch og Trine Wengel er villige til genvalg
  • Bestyrelsen foreslår Ole Clemmensen som nyt bestyrelsesmedlem
8. Valg af suppleant for 1. år
  • Mads Trier-Blom er villig til genvalg
9. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant.
  • Susanne Borch ønsker at trække sig som revisor
  • Bestyrelsen foreslår Peter Nymann bilagskontrollant
  • Jan Stensborg er villig til genvalg som suppleant
10. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4. Indkomne forslag, skal fremsendes skriftligt til formand@roervig-helaarsbadere.dk senest søndag d. 3. marts kl. 12.00.
 
Bemærk: Budget 2024 inkl. evt. ny sauna fremsendes med øvrige indkomne forslag 14 dage før generalforsamlingen.
 
På foreningens vegne
 
Puk Kejser
Formand
 
Bilag:
Indkaldelse og dagsorden (som ovenfor)
Info om forslag til ny sauna
Intro til forslag til nye vedtægter
Forslag til nye vedtægter