Saunaen forbliver lukket

3. september 2020 10:21 , af Erik Vinten

Hej Alle

Som det fremgår af overskriften forbliver saunaen lukket indtil videre.

På bestyrelsesmødet, som blev afholdt d. 1/9, drøftede vi forskellige muligheder, men udfra størrelsen af saunaen, mulighed for rengøring mm. blev det besluttet af afvente åbning af denne. Vi ved at andre saunaen er blevet åbnet og vi har natuligvis også forholdt os til dette, men som vi ser det, er det saunaer med flere faciliteter samt størrelse end vi råder over.

Det er vores opfattelse, at myndighederne kommer med nye retningslinier ultimo oktober og vi har derfor planlagt nyt bestyrelsesmøde til d. 2/11 i håbet om en lempelse af krav. Vi vil naturligvis afholde nyt møde tidligere såfremt der kommer nye retninglinier tidligere.

Det blev samtidig besluttet at foreningens saunabrugere vil blive opkrævet et foreløbigt kontingent for sæson 2020/2021 på kr. 150 svarende til hvad "baderne" skal betale for deres sæsonkontingent. Når saunaen så åbner vil der blive opkrævet et forholdsmæssigt beløb for resten af sæsonen - naturligvis med modregning i de kr. 150 som allerede er opkrævet.

På bestyrelsens vegne, Erik Vinten